Klavírista David Kalhous získává stále větší uznání v Evropě a Spojených státech pro svůj elegantní hudební projev, brilantní klavírní techniku, důkladné proniknutí do hudební struktury děl a objevnou dramaturgii svých programů. Jeho široký repertoárový záběr zahrnuje hudbu od Scarlattiho a Bacha, přes Beethovena a Chopina až k Ligetimu a Feldmanovi, na jeho objednávku vytvářejí skladby současní komponisté.

David Kalhous je absolventem klavírního oddělení pražské konzervatoře (prof. Jaroslav Čermák) a poté Akademie múzických umění v Praze (prof. Emil Leichner). Stipendium ÖAD a pozvání k pobytu na vídeňské Hochschule für Musik und darstellende Kunst mu umožnilo také studovat v mistrovské klavírní třídě Paula Badury-Skody. David Kalhous studoval také na Rubin Academy of Music v Tel-Avivu a na Yale University, jeho dalšími profesory byli Victor Derevianko, David Northington a Peter Frankl. Byl též účastníkem Santa Barbara Music Festival v Kalifornii, kde studoval klavír a komorní hru u Jerome Lowenthala. V roce 2013 dokončil pod vedením Ursuly Oppens doktorandský program na Northwestern University v Chicagu disertací věnující se klavírnímu dílu Leoše Janáčka. 

V současné době žije a působí v New Yorku, od roku 2014 je řádným profesorem klavírní hry na Florida State University College of Music.

David Kalhous koncertuje sólově a s komorními soubory v Evropě, USA a Izraeli. V roce 2006 debutoval sólovým recitálem na festivalu Pražské jaro, což zahájilo jeho úspěšnou kariéru v České republice. Vystoupil s předními českými orchestry, jako je Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK,  PKF – Prague Philharmonia, Severočeská filharmonie Teplice, Plzeňská filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, Komorní filharmonie Pardubice, Musici di Praga. Vystoupil na koncertě pořádaném Českým spolkem pro komorní hudbu České filharmonie v pražském Rudolfinu a v sólovém recitálu FOK v cyklu Světová klavírní tvorba. V Praze provedl v rámci koncertního cyklu skladatelského sdružení Konvergence a FOK mimo jiné české premiéry skladeb Mortona Feldmana For Bunita Marcus a György Ligetiho Klavírní etudy (první kniha). Má na svém kontě několik nahrávek pro Český rozhlas a Českou televizi a byl také autorem a moderátorem série hudebních pořadů věnovaných klavírní hudbě a její interpretaci vysílaných rozhlasovou stanicí Classic FM. V roce 2001 uvedla Česká televize profilový dokument Davida Kalhouse Bez limitu.

V Izraeli se David Kalhous představil jako sólista v Mozartově Koncertu C dur KV 467 s Israel Symphony Orchestra jakož i v recitálové řadě Israel Contemporary Players, koncertoval sólově v New Yorku (Symphony Space, Spectrum), Chicagu (PianoForte Foundation, University of Chicago, Northwestern Unviersity), Washingtonu a mnoha dalších městech. Zúčastnil se prestižního Gilmore Festival v Michiganu a vystoupil opakovaně v prestižní Bargemusic v New Yorku, kde provedl mimo jiné také kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka.

Repertoárový záběr Davida Kalhouse sahá od klasických skladatelů (zejména Beethoven, Mozart) přes romantiky (Chopin, Schumann, Brahms, Liszt) až k hudbě 20. století (Janáček, Skrjabin, Bartók, Kurtág a další). Intenzivně se zabývá interpretací soudobé hudby, spolupracuje s organizacemi zabývajícími se provozováním nové hudby, jako je Fonema Consort v Chicagu, Ear To Mind v New Yorku, a Konvergence v Praze. Vystupoval např. s Northwestern University Contemporary Music Ensemble, Florida State University New Music Ensemble, Fonema Consort a s Texas Tech University New Music Ensemble. Na objednávku Davida Kalhouse také vzniklo osm nových skladeb pro sólový klavír, zkomponovaných výraznými českými skladatelskými osobnostmi mladé generace.

David Kalhous je nepřehlédnutelným zjevem v plejádě pianistů své generace, pro nějž je samozřejmá dokonalá technika hry pouhým východiskem k hluboce promyšlené a současně emocionálně procítěné interpretaci každého díla. Jeho recitály a komorní ansámblové projekty, stejně jako sólová vystoupení s orchestrem vyvolávají mimořádnou odezvu jak u posluchačů, tak i u odborné veřejnosti.   

 

*********************************************************************************************************

Tak jako první polovina večera Skrjabinem, obdobně i koncert jako celek monumentálně vrcholil Variacemi a fugou na Händelovo téma, op. 24 Johannesa Brahmse. Do popředí vystoupila podáním prohloubená individualita jednotlivých variací daná mnohostrannou kulturou úhozu provázenou plastičností jednotlivých pásem, například melodií ve spodních polohách, pozorností k agogickému ozvláštnění, razancí střídanou lyrizující poetikou. Sjednocující dominantu ovšem i zde znamenal důsledný dynamicko-výrazový plán za předpokladu bravurního zvládnutí všech technických náležitostí. Publikum vřelým potleskem ocenilo mistrovství a vkus Davida Kalhouse se slibným přesahem a zráním v pokračující kariéře.

Sólový recitál v Rudolfinu, 19. 12. 2015
Julius Hůlek, Huební rozhledy, 3/2016

 

Výjimečnými hodnotami se vyznačovalo matiné mladého klavíristy Davida Kalhouse… Byli jsme svědky souvislého  poutavého  příběhu co do osobitého výkladu a účinku… David Kalhous je typem přemýšlivého interpreta, jenž má každý tón, akord, úhoz  předem  důkladně  promyšlený a následně  náležitě poddaný.  Jeho hra je technicky velice vytříbená, přesná a přesvědčivá… Kromě techniky je tu evidentní schopnost hlubšího ponoru do struktury díla. 

Sólové matiné v rámci festivalu Pražské jaro, 28. 5. 2006
Hudební rozhledy 6/2006

 

... jeho interpretace Janáčkova cyklu V Mlhách byla mistrovská, silná, vášnivá a absolutně přesná.  Od zdrženlivé děsivosti úvodního Andante přes tajuplné kaskády Andantina až k závěrečnému úzkostlivému Prestu ... Kalhous rozezněl klavír všemi zastřenými odstíny hrozby, které dokázal vyvolat ...

Recitál Bargemusic, Brooklyn 7. 2. 2009
Lucid Culture, New York, 2/2009